İçeriğe geç

Pediatrik hastalar için referans değer araştırması

CALIPER programı, pediatrik referans aralıklarındaki boşlukları kapatmayı amaçlayan ulusal bir araştırma girişimidir. CALIPER daha önce Abbott immunoassay’lerinde endokrin ve özel kimya belirteçleri için referans aralıkları rapor etmiştir. Beckman Coulter Immunoassay Sistemlerinde immünolojik testler için yeni pediatrik referans aralıkları bildirir ve referans değerlere göre platforma özgü farklılıkları değerlendiririz.

Yöntem: Doğumdan 19 yaşına kadar toplam 711 sağlıklı çocuk ve adölesan toplanmıştır. Beckman Coulter Immunoassay Systems’da 29 biyobelirteç ölçümü için serum örnekleri toplandı. İstatistiksel olarak ilgili yaş ve / veya cinsiyete dayalı bölümler belirlendi, ayıklar giderildi ve referans aralıkları, Klinik ve Laboratuar Standartları Enstitüsü (CLSI) EP28- A3c yönergelerine göre hesaplandı.

Bulgular: Eşsiz yaş ve / veya cinsiyete özgü bölümler gerektiren 29 analit için kompleks profiller gözlemlendi. Genel olarak, gelişim süreci boyunca gözlemlenen analit konsantrasyonlarındaki değişiklikler, daha önce bildirilen eğilimlere benzerdi ve çocukluk döneminde ortaya çıkan biyokimyasal ve fizyolojik değişimlerle tutarlıdır. Referans aralıkları Abbott immünolojik testlerinde bildirilenlerden daha yüksek olduğu progesteron, lüteinizan hormon ve folikül uyarıcı hormon dahil olmak üzere bazı analizlerde işaretlenmiş farklılıklar gözlenmiştir.

Sonuç: Bu çalışma, her bir analitik platform için spesifik referans aralıklarının belirlenmesinin önemini vurgulamaktadır. KALİPER Pediatrik Referans Aralığı veritabanı, dünya çapında sağlık kurumlarında Beckman Coulter Immunoassay Systems tarafından izlenen çocukların doğru teşhis ve laboratuvar değerlendirmesini sağlayacaktır. Bununla birlikte, bu referans aralıkları, CLSI tarafından önerilen yerel çocuk popülasyonu için bireysel laboratuarlar tarafından doğrulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: immunoassays, pediatri, referans aralıkları

REFERANS MAKALE: Clin Chem Lab Med 2015; Kimiya Karbasy et al
*Corresponding author: Khosrow Adeli, Clinical Biochemistry, The Hospital for Sick Children, 555 University Avenue, Toronto, Ontario, M5G 1X8 Canada, E-mail: khosrow.adeli@sickkids.ca

* Pediatric reference value distributions and covariate-stratified reference intervals for 29 endocrine and special chemistry biomarkers on the Beckman Coulter Immunoassay Systems: a CALIPER study of healthy community children*

Bu yazıyı paylaş:
Tarih:Uncategorized