İçeriğe geç

Sodyum bütirat, reaktif oksijen türleri (ROS) oluşumu ve mitokondriyal yetmezlik yoluyla meme kanseri hücrelerinde apoptozu arttırıyor.

Sodyum bütirat, reaktif oksijen türleri (ROS) oluşumu ve mitokondriyal yetmezlik yoluyla meme kanseri hücrelerinde apoptozu arttırır.

Salimi ve ark.

AMAÇ: Sodyum bütirat (NaBu), histon deasetilaz inhibitörü olarak görev yapan kısa zincirli bir yağ asididir ve kanser hücresi ölümünde olası bir regülatör olarak büyük ilgi görmüştür. NaBu’nun kanser hücresi büyümesi veya ölümü üzerindeki düzenleyici etkisi henüz meme kanseri dahil birçok kanserde gösterilmemiştir. Bu çalışma, NaBu’nun meme kanseri büyümesi ve apoptozu düzenleme üzerindeki olası etkisini aydınlatmayı amaçlamaktadır.
YÖNTEM: Membran kanseri hücrelerinin (MCF-7 ve MDA-MB-468) ve normal meme hücrelerinin (MCF-10A) büyümesi üzerinde NaBu’nun sitotoksik etkisi MTT analizi ile belirlendi. Akış sitometrisi kullanılarak apoptoz ve hücre döngüsü dağılımını saptamak için Annexin-V-FITC boyama ve PI boyama, mitokondriyal membran potansiyeli (Δψm) seviyesi, Reaktif oksijen türleri (ROS) oluşumu ve kaspaz aktivitesi buna göre belirlendi.
BULGULAR: NaBu, verilerimize dayanarak meme kanseri hücrelerinde hücre döngüsü durması ve apoptozun indüksiyonu ile ilişkili bir doz ve zamana bağlı hücre toksisitesini uyardı. NaBu’nun MCF-10A hücre toksisitesi, hücre döngüsü dağılımı ve apoptoz üzerindeki etkisi gözardı edildi. NaBu tarafından uyarılan apoptoz, MCF-7 ve MDA-MB-468 hücrelerinde artmış ROS seviyesi, artmış kaspaz aktivitesi ve azalmış mitokondriyal membran potansiyelini (Δψm) ve MCF-10A hücrelerinde yukarıda belirtilen faktörlere herhangi bir etkisi olmadan eşlik etti.
SONUÇLAR: Çalışmamız, meme kanseri hücresi gelişiminin düzenlenmesinde NaBu’nun rolü hakkında fikir sağlamış ve NaBu’nun pro-apoptotik aktivitesini hafifletmiştir.

ANAHTAR SÖZCÜKLER: Apoptoz, Caspase, Hücre döngüsü, Mitokondriyal membran potansiyeli (Δψm), Reaktif oksijen türleri, Sodyum bütirat

PMID: 29096636

DOI: 10.1186/s12944-017-0593-4

Bu yazıyı paylaş:
Tarih:Biyokimya GüncelOrjinal AraştırmaPubmed güncel