İçeriğe geç

Rezektabl Pankreas Kanserinde PDW ve CA19-9

Ulutaş KT, Sarıcı IS, Arpacı A

Trombositler, kanserle ilişkili hastalıklarda inflamasyonla ilişkili önemli bir protrombotik ajanlar kaynağı olarak kabul edilir. Bu çalışma rezeke edilebilen pankreas kanserinde trombosit dağılım genişliğinin (PDW) ve CA19-9’un tanısal doğruluğunu karşılaştırmayı amaçladı.

YÖNTEM: Çalışmaya toplam 83 evre-1 ve 2 pankreatik adenokarsinom (PAC) hastası ve 85 yaş ve cinsiyet eşleştirilmiş sağlıklı katılımcı dahil edildi. PDW ve CA19-9 dahil olmak üzere tüm preoperatif hasta verileri duyarlılık, özgüllük, pozitif ve negatif prediktif değerler, olasılık oranları ve tanısal doğruluk açısından analiz edildi.

SONUÇLAR: Demografik özellikler gruplar arasında anlamlı farklı değildi. Platelet dağılım genişliği ve CA19-9, PAC’de kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksekti (p = 0.0001). Diagnostik olarak, duyarlılık ve özgüllük PDW için% 79 ve% 85 iken, CA19-9 için% 78 ve% 91 idi. Tanı doğruluğu ROC eğrisinin altındaki alan tarafından ölçüldü ve PDW önemli ölçüde farklıydı (p <0.001), 0.874 (% 95 CI: 0.804-0.929).

SONUÇ: Trombosit dağılım genişliği, rezeke edilebilir PAC’li hastalarda CA19-9 ile benzer duyarlılık ve özgüllük göstermiştir. Bu sonuç, CA19-9’dan daha fazla rutin seçenek ve maliyet etkinliğine sahip PDW’nin, güçlü bir alternatif olarak rezektabl PAC’nin tanısı için kullanılabileceğini kuvvetle tavsiye etmektedir.

 

Med Arch. 2018 Haziran, 72 (3): 210-213. doi: 10.5455/medarh.2018.72.210-213.
Rezektabl Pankreas Kanserinde Platelet Dağılım Genişliği ve CA19-9’un Karşılaştırılması

Makalenin Tamamı: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30061769

 

 

 

Bu yazıyı paylaş:
Tarih:Pubmed güncelResearch