İçeriğe geç

Apolipoprotein C-II: Genetik, biyokimya ve trigliserit metabolizmasındaki rolü ile ilgili yeni bulgular

Wolska ve ark.

Apolipoprotein C-II, özellikle açlık sırasındaki yüksek yoğunluklu lipoproteinler ve şilomikronlar gibi çok düşük yoğunluklu lipoproteinler gibi trigliseritten zengin lipoproteinlerde bulunan, değiştirilebilir küçük bir apolipoproteindir. ApoC-II, TRL üzerindeki plazma trigliseridlerini (TG) hidrolize eden ana enzim olan lipoprotein lipaz (LPL) ‘nın bir kofaktörü gibi davranarak TRL metabolizmasında kritik bir rol oynamaktadır. Burada, transkripsiyonel regülasyon ve biyokimya ile ilgili yeni roman bulgularını vurgulayan apoC-II’nin TG metabolizmasındaki rolüne genel bir bakış sunuyoruz. Ayrıca bugüne kadar bildirilen APOC2 genindeki hipertrigliseridemiye (HTG) neden olan 24 genetik mutasyonu gözden geçirdik. Son olarak, apoC-II eksikliğinin klinik sunumunu tanımlıyor ve mevcut terapötik yaklaşımları ve yeni ortaya çıkmakta olan potansiyel tedavileri değerlendiriyoruz.

ANAHTAR KELİMELER: ApoC-II; ApoC-II eksikliği; ApoC-II mutasyonları; hipertrigliseridemi; Lipoprotein lipaz; Trigliserid açısından zengin lipoproteinler; Trigliserid

PMID: 29100061

DOI:10.1016/j.atherosclerosis.2017.10.025

Bu yazıyı paylaş:
Tarih:Biyokimya GüncelOrjinal AraştırmaPubmed güncel