İçeriğe geç

Glutaradoksin-2, farelerde kardiyak mitokondriyal dinamikleri kontrol eder ve insan kalp patolojilerine karşı korur

Glutaradoksin-2, farelerde kardiyak mitokondriyal dinamikleri ve enerjiyi kontrol eder ve insan kalp patolojilerine karşı korur.

Kanaan ve ark.

Glutaredoksin 2 (GRX2), mitokondriyal glutatyona bağlı oksidoredüktaz, kalp gibi metabolik dokularda çok önemli olan glutatyon homeostazı ve mitokondriyal redoks için merkezi bir noktadır. Önceki çalışmalar, Grx2 eksikliğinin farelerde bozulmuş mitokondriyal kompleks I fonksiyonu, hipertansiyon ve kardiyak hipertrofi yol açtığını ve intakt kardiyomiyositlerde ve insanlarda mitokondrial yapı ve fonksiyonun araştırılmadığını gösterdi. Grx2’nin, hücresel ve fare modellerinde kardiyak mitokondriyal dinamikleri ve fonksiyonları kontrol ettiğini ve düşük ifadenin insan kalp fonksiyon bozukluğuyla ilişkili olduğunu varsaydık. Burada, Grx2’nin birincil kardiyomiyositlerde ve kardiyak dokuda mitokondriyal füzyon, ultrastrüktif ve enerjik olduğunu gösteriyoruz. Dahası, glutatyon öncüsü olan N-asetilsistein’in (NAC) Grx2 – / – farelere verilmesi, glutatyon redoksunu geri yüklemedi ya da bozulmaları önlemedi. Genotip-Doku İfade Konsorsiyumu Düşük GRX2’nin sol ventrikülde fibroz, hipertrofi ve enfarkt ile ilişkili olduğunu gösteriyoruz. GRX2, tamamen kardiyak mitokondriyal yapı ve fonksiyonun önemli bir kontrolü olup, insan kalp patolojilerine karşı koruma sağlamaktadır.

ANAHTAR KELİMELER: Kardiyak hipertrofi, Kardiyak metabolizma, İnsan kalbi, Mitokondri, Oksidatif stres, redoks

PMID: 29101900

DOI: 10.1016 / j.redox.2017.10.019

Bu yazıyı paylaş:
Tarih:Orjinal Araştırma