İçeriğe geç

Aspartik asit ve lisinin pirinç altın nanoparçacıklarının alımı (uptake) üzerine etkisi

Aspartik asit ve lisinin pirinç altın nanoparçacıklarının alımına etkisi

Ye ve ark.

Bitkiler ve nanomalzemeler (NM) arasındaki etkileşimler, nanoteknolojinin çevresel sonuçları üzerine ışık tutabilir. İki amino asidin varlığında veya yokluğunda, negatif veya pozitif yüklü ligandlarla kaplanmış altın nanopartiküllerinin (GNP’lerin) alımını 5 günlük bir periyot boyunca araştırmak için büyük bitki pirinci (Oryza sativa L.) kullandık , aspartik asit (Asp) ya da lizin (Lys), pirinç kökü sızıntılarının bileşenleri olarak etkimektedir. Asp veya Lys’in varlığı, kaplanmış GNP’ler ve her amino asit arasındaki elektriksel etkileşime bağlı olarak, pirincin GSMH’larının alımını ve dağılımını etkiledi. Amino asitin elektrik yükü, GNP’lere kaplanan yüzey ligandının elektrik yükü ile aynı olduğunda, GNP’ler, besin solüsyonunda iyi dağılabilir ve GNP’lerin pirinç dokusunda artmasına neden olabilir. Yüzey ligandındaki yükün amino asitinkinden farklı olduğu ve bunun sonucunda aglomerasyon ve pirinç dokusuna Au alımının azaldığı durumlar tersi doğruydu. Hidrofonik besleyici çözeltideki GSMH’ların davranışı, elektrostatik etkileşim üzerine güçlü bir şekilde bağlı olan Asp veya Lys varlığında ve yokluğunda aglomerasyon, parçacık boyutu dağılımı ve yüzey yükü açısından izlenmiştir. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, nanomalzemelerin bitkilere biyoyararlanımının değerlendirilmesinde kök sızıntısı türlerinin dikkate alınması gerektiğini ortaya koymuştur.

ANAHTAR SÖZCÜKLER: Aspartik asit, Au nanoparçacıkları, lisin, pirinç, kök sızıntısı, alım

PMID: 29101886
DOI: 10.1016/j.ecoenv.2017.10.056
Bu yazıyı paylaş:
Tarih:Orjinal Araştırma