İçeriğe geç

Ph-pK Biyokimyasal Tamponlar – SORU

Hangisi tampon görevi görebilir?
a) NH4C1 + HC1
b) CH3COOH + H2C03
c) 40ml 0.1 M NaCN + 20ml 0.1 M HCN
d) NaCl + NaOH

Cevap: c
Açıklama: Zayıf asit ve tuzunun kuvvetli baz karışımıdır.


0.10M asetik asit ve 0.20M sodyum asetat karışımının pH değerini hesaplayın. Asetik asidin pKa’sı 4.76’dır.
a) 5.1
b) 4.1
c) 6.1
d) 7.1

Cevap: a
Açıklama: pH = pKa + log[asetat]/[asetik asit]=4.76+log (0.2/0.1)
= 4.76 + 0.30
= 5.1.


Laktik asit konsantrasyonu 0.010 M ve laktat konsantrasyonu 0.087 M olduğunda, pH 4.80 olduğu için, laktik asidin pKa’sını hesaplayın.
a) 4.0
b) 3.9
c) 3.3
d) 4.1

Cevap: b
Açıklama: pH = pKa + log [laktat] / [laktik asit] pKa = pH – log [laktat] / [laktik asit] = 4.80 – log (0.087 / 0.010) = 4.80 – log 8.7
= 3.9.


pH 5.30 tampon sisteminde gerekli olan asetat ve asetik asit konsantrasyonlarının oranını hesaplayın.
a) 3.2
b) 3.3
c) 3.4
d) 3.5

Cevap: d
Açıklama: pH = pKa + log [asetat] / [asetik asit] log [asetat] / [asetik asit] = pH – pKa
= 5.30 – 4.76 = 0.54

[asetat]/ [asetik asit] = antilog 0.54 = 3.5.


A: Bir tampon çözelti çözeltisinin pH’ı dilüsyonda değişmez.
R: Seyreltme sırasında, tuz ve asit (veya baz) konsantrasyonunun oranı değişmeden kalır.

a) A ve R doğrudur, R A’nın doğru açıklamasıdır.
b) A ve R doğru, R A’nın doğru açıklaması değil
c) A doğru, ancak R yanlıştır
d) A yanlıştır ancak R doğru

Cevap: a
Açıklama: Seyreltme sırasında, tuz ve asit (veya baz) konsantrasyonunun değişmediği için tampon çözeltinin pH’ı değişmeden kalır.


Aşağıdaki karışımlardan hangisi sulu ekimolar konsantrasyonundaki çözeltideki bir tampon çözeltisi görevi görür?
a) HNO3 + NaOH
b) H2S04 + KOH
c) NH40H (fazla) + HC1
d) CH3COOH + NaOH (fazla)

Cevap: a
Açıklama: Nötr bir çözelti ve pH = 7.


Bir asit tampon çözeltisi için, pH 3’tür. PH, arttırılabilir;
a) Tuz konsantrasyonunu artırmak
b) Asit konsantrasyonunu artırmak
c) Tuz konsantrasyonunu azaltmak
d) Asit ve tuz konsantrasyonundan bağımsız

Cevap: a
Açıklama: Bir asit tamponu, zayıf asit ve tuzunun güçlü bir baz ile karışımı olup, tuz konsantrasyonunu artırarak pH’ı artar.


Bu yazıyı paylaş:
Tarih:Biyokimya GüncelResearch